اطلاعیه آغاز فصل نام نویسی و تمدید عضویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

      فراخوان ثبت نام در سامانه انتخاب صادركنندگان نمونه سال 1396 ( بخش اخبار - اطلاعيه ها)   

     ثبت نام در سامانه تداركات الكترونيكي دولت براي تامين كنندگان ( بخش اخبار - اطلاعيه ها) 

     راه اندازی سیستم تلفن مشاوره گویای صدای تعاون  ( بخش اخبار - اطلاعیه ها )