اتاق تعاون دوره ي آموزشی نرم افزار حسابداري رافع 7  را در نيمه دوم خرداد ماه سال  1394 به صورت رایگان برگزار می نماید.

واحد آموزش اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی دوره هاي اموزشي مديريت تعاونيهاي دهياري ، كارافريني روستائي، راه كارهاي توسعه تعاونيهاي دهياري براي تعاونيهاي روستائي را در دهه دوم خرداد ماه برگزار مي نمايد .