سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

==== آموزش و برنامه های آموزشی ====

= آموزش

= برنامه دوره های آموزشی

آموزش

یکی از مهمترین عوامل تقویت فرهنگ پژوهشی، بالا بردن روحیه مشارکت، جستجوگری و نیاز به کشف حقیقت است که این هم نیازمند سنت شکنی است. در عین حال امروزه در سراسر جهان این امر به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است که از دانش و یافته های ارزشمندی که توسط افراد و مجامع پژوهشی تولید می شود می توان استفاده بیشتر و کاربردی تری به عمل آورد و می توان بین جریان تصمیم سازی و اجرای برنامه های تعاون و تحقیقات و مطالعات مرتبط ارتباط منطقی ایجاد نمود.

اطلاعات علمی موجود نشان می دهد که رهبری خوب در یک سازمان علمی، سطح روحیه افراد را ارتقاء می بخشد و روحیه خوب، تولید علمی آن سازمان را بالا می برد. می توان بر این اساس نشان داد که کیفیت مدیریت، وجود شرایط کار گروهی و انجام فعالیت از شرایط اساسی ادامه حیات یک سازمان پویا است. بر این اساس با هدف آموزش و توسعه منابع انسانی شاغلان بخش تعاون متناسب با نیازهای توسعه و روزآمد کردن اطلاعات با توسعه فن آوری، تشدید رقابت و تحولات فزاینده در عرصه های کسب و کار داخلی و بین المللی به توسعه خلاقیت ها و ارتقاء قابلیت های منابع انسان و برخورداری از نیروی انسانی متخصص واحد آموزش اتاق تعاون استان آ.ش شروع به فعالیت نموده است.

در حال حاضر انقلاب  تکنولوژی عمیقاً نحوه تفکر عمل و بسیاری از فرآیندهای کاری را در زندگی ما تغییر داده است. تحولات بزرگ جامعه بشری، ما را به سویی می کشاند که آموزش امری اجتناب ناپذیر خواهد شد و گاهاً می توان در این عرصه فرصت هایی را یافت که نتیجه فرآیند آموزش را غنی تر نموده و چه بسا با در اختیار گرفتن امکانات کمک آموزشی دیداری و شنیداری پیشرفته در این نوع آموزش، دروس و ارائه مطالب را بسیار جذاب تر کرد.

یکی از مهمترین وظایف و اختیارات اتاق تعاون برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز تعاونی های عضو و یا همکاری و مشارکت با وزارت تعاون و دستگاه های ذیربط در این جهت و ایجاد مراکز و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی می باشد.

برنامه دوره های آموزشی

برنامه دوره های آموزشی اتاق تعاون آذربایجان شرقی شامل :

  •   دوره های آموزشی کسب و کار و کار آفرینی
  •   مجتمع فنی و حرفه ای نگرش
  •   سمینارهای آموزشی
  • دوره های آموزشی بخش تعاون
  • دوره های آموزشی آزاد