یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

====  اطلاعیه ====

موضوع تمدید ضریب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه کشور

قابل توجه مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونیها

موضوع تمدید ضریب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه کشور

طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است  ضریب ارزش افزوده رسته های صنفی بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به مدت یک سال تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می گردد و قابل ذکر است که ضریب تعیین شده عیناً با رعایت دستورالعمل های مربوطه برای سال ۱۳۹۹ نیز لازم الاجرا خواهد بود .