شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

==== درباره ما ====

یک شرکت تعاونی مجموعه ای از اعضاء است که داوطلبانه گرد هم آمده اند تا نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خود را از طریق سازمانی که در مالکیت مشترک آن ها بوده و به صورت دموکراتیک کنترل می شود، برآورده سازند تعاونی ها، سازمان های تجاری مردم- محور می باشند که در تمام فعالیت های اقتصادی و تقریباً در همه کشورهای جهان فعالیت می کنند. یک تعاونی می تواند یک سازمان بزرگ با میلیون ها عضو یا یک مجموعه کوچک از اعضاء باشد ارزش های تقریباً مشترک همه تعاونی ها، خود یاری، خود مسئولیتی، دموکراسی، برابری و وحدت منافع و مسئولیت می باشد. مهمترین اصول حاکم بر تعاونی ها که به اصول هفتگانه تعاونی ها معروف اند و مورد نظر و پذیرش همه سازمان های بزرگ تعاونی دنیا می باشند به شرح ذیل است:

 • عضویت آزاد و اختیاری
 • اداره امور تعاونی براساس دموکراسی و کنترل دموکراتیک اعضاء (هر یک رأی)
 • مشارکت اقتصادی اعضاء
 • خود مختاری و استقلال؛ تعاونی های سازمان های خود مختارند و به وسیله اعضاء خود کنترل می شوند
 • آموزش، تحصیلات و اطلاعات
 • تعاون و همکاری بین تعاونی ها
 • اهمیت دادن و توجه به مصالح جامعه

هفتگانه فوق تعاونی ها را به سازمان تقویت کننده ای تبدیل کرده است که عوامل اجتماعی را به همراه منافع اقتصادی برای جامعه به ارمغان آورده است. تعاونی ها گذشته دیرینه و موفقی را در اقصی نقاط جهان داشته اند و انعطاف پذیری خود را در برآورده نمودن نیازهای متنوع انسان ها به اثبات رسانده اند.

از جمله مزایای تعاونی ها عبارتند از:

 • تعاونی ها از طریق به اشتراک گذاشتن قدرت خرید خود به افراد کمک می کنند تا به کالا و خدماتی دست یابند که در غیر اینصورت نمی توانستند خود به تنهایی از عهده آن برآیند.
 • آزاد بودن عضویت در تعاونی ها بدون توجه به درآمد و طبقه اجتماعی، آن ها را به سازمان های پاسخگو و فراگیر تبدیل کرده است.
 • ساختار منطقه ای و محلی تعاونی ها باعث شده است که تعاونی ها در ایجاد جامعه ای قدرتمند سهیم باشند.
 • وجود مالکیت جمعی تعاونی ها درجه ای از خوداتکایی را در آن ها ایجاد نموده و باعث شده است تا کمتر تسلیم تصمیم گیران خارجی شوند.
 • مالکیت جمعی تعاونی ها آن ها را به سازمان های پایداری تبدیل کرده است به طوری که نرخ بقاء تعاونی ها در کانادا (در طول سال های ۱۹۹۵-۱۹۹۰)، برابر۶۴% در مقابل ۳۶% مربوط به شرکت های خصوصی بوده است. بعد از ۱۰ سال (در طول سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۱)، نرخ بقاء تعاونی ها در این کشور برابر ۶۴% در مقایسه با ۲۰% مربوط به شرکت های خصوصی بوده است.

مزایای ایجاد شده توسط تعاونی ها برای جوامع باعث شده تا شرکت های تعاونی تحرک پیدا نمایند و جنبشی جهانی را برای سازماندهی تعاون ایجاد نمایند.

جنبش تعاون هم از لحاظ عضویت و هم از لحاظ تأثیراتی که بر جای گذاشته است، دارای اهمیت فراوانی است. سازمان ملل برآورد نموده است که در سال ۱۹۹۴ تقریباً نیمی از جمعیت جهان تحت شرکت های تعاونی امنیت یافته اند. در حال حاضر، حدود ۸۰۰ میلیون نفر در جهان عضو تعاونی ها هستند. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی در اغلب کشورها از اهمیت فراوانی برخوردارند، به طوری که سهم بالایی از بازار محصولات غذایی، خدمات مالی و … را دارا می باشند.

۱- ایفای وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی که عبارتست از:

الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی بخش تعاونی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری.

ب- ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط به اتاق.

ج- همکاری با وزارت تعاون و سایر دستگاه های اجرائی و مراجع ذی ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.

د- ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه- تشکیل و شرکت در سمینار ها و کنفرانس های مربوط به اتاق در چهارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- کوشش در راه شناسائی بازار کالا های صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالا های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

ح- تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.

ى- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق.

۲- ایجاد هماهنگی و ارتباط و همکاری بین اتاق های تعاون دیگر و ایفای وظایف و اختیارات آن ها در زمان عدم تشکیل و یا عدم فعالیت آن ها و یا تفویض اختیارات خود در هر مورد به آن ها.

تبصره- اتاق می تواند ایفای برخی از وظایف اختیارات اتاق های تعاون دیگر را که آن اتاق برای مدت معین بر عهده اش می گذارد بپذیرد و یا ایفای برخی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معین با مورد معین به آن ها تفویض نماید.

۳- ایجاد هماهنگی و همکاری و کمک جهت گسترش سرمایه گذاری های مشترک و معاملات تعاونی ها.

۴- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و تعاونی ها.

۵- ارائه خدمات مشاوره، کارشناسی، انتشارات و سایر خدمات مورد نیاز تعاونی های عضو.

۶- برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز تعاونی ها، و یا همکاری و مشارکت با وزارت تعاون و دستگاه های ذی ربط در این جهت و ایجاد مراکز و مؤسسات آموزشی.

۷- برقراری ارتباط و همکاری با صندوق تعاون جهت هماهنگی تعاونی ها با صندوق تعاون خصوصاً جهت اخذ ۴% حق تعاون و آموزش و دریافت و پرداخت وام و تسهیلات.

جایگاه اتاق تعاون در مجامع و شورا های عالی اقتصادی

 • شورای پول و اعتبار
 • شورای پول و اعتبار
 • شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
 • شورای عالی بورس و اوراق بهادار
 • ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی
 • ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی
 • کمیسیون عالی همکاری های اقتصادی ایران و عراق
 • شورای سیاست گذاری سازمان توسعه تجارت ایران مجمع شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران
 • هیئت رسیدگی به شکایات واصله
 • کمیته انتخاب صادر کنندگان نمونه
 • کمیته صدور مجوز و ارزیابی نمایشگاه ها 
 • کمیته تعیین میزان ارزش افزوده کالا ها و خدمات صادراتی
 • هیأت های حل اختلافات مالیاتی تعاونی ها
 • کمیسیون های ماده ۵ عضو انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی ها و کمیسیون بررسی صلاحیت کاندیدا های هیأت مدیره و هیأت
 • بازرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 • هیأت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه کشور

اتاق تعاون در حوزه روابط بین الملل

نظر به اهمیت تعامل با اقتصاد جهانی و تسهیل مسیر توسعه صادرات کالا ها و خدمات بخش تعاونی به بازار های هدف و گسترش ارتباط با شبکه تعاونی های کشور های مختلف اتاق تعاون مرکزی از طریق ساز و کار هایی متناسب با اهداف مذکور برنامه های خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

 • عضویت فعال در اتحادیه بین المللی تعاون ICA
 • فعالیت هایی با هدف کمک به توسعه صادرات غیر نفتی
 • برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • اهداف توسعه هزاره MDG

اتاق تعاون و کمیته های تخصصی

 اتاق تعاون برای آنکه زمینه ارتباط میان تجار، بازرگانان و بخش تولید و خدمات را با دیگر بخش های تقویت کند، کمیته های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی در داخل کشور را تشکیل داده است، و در زیر مجموعه هر کدام از این بخش ها چندین کمیته تخصصی را دایر و برای انسجام و سازماندهی هر کدام تلاش های قابل توجهی را پیگیری می کنند.

 • کمیته تخصصی تعاونی های تولیدی، صنعتی و معدنی
 • کمیته تخصصی بخش حمل و نقل
 • کمیته تخصصی بخش مسکن و خدمات فنی و مهندسی
 • کمیته تخصصی بخش فرش و صنایع دستی
 • کمیته تخصصی بخش مصرف و اعتبار و خدمات
 • کمیته تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی، صید، صیادی و آبزیان
 • کمیته تخصصی بخش توسعه صادرات غیر نفتی

اهداف توسعه هزاره MDG

اهداف توسعه هزاره یعنی یک سلسله از اهداف زمان بندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماری ها، بی سوادی، تخریب محیط زیست جانداران و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد مشارکتی جهانی برای تعالی همه جانبه انسان ها و محیطی که در آن زندگی می کنند.

 گزارش برگزاری ده کارگاه توجیهی MDG در مراکز استان ها

مراحل برگزاری کارگاه های توجیهی و نتایج حاصله:

 • برنامه ریزی و هماهنگی
 • انتخاب مدرسین
 • مواد آموزشی
 • برگزاری کار گروهی
 • شناسائی راهکارهای ایجاد اشتغال
 • بررسی راهکارهای مبارزه با فقر و گرسنگی

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱-  اعضای اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی (که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده می شود) عبارتند از اتاق های تعاون شهرستان های استان، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی شهرستان های فاقد اتاق تعاون، اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با حوزه عمل استان.

ماده ۲-  مدت فعّالیت اتاق از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۳-  مرکز اصلی و نشانی اتاق: تبریز- خیابان ۱۷ شهریور قدیم- نرسیده به تقاطع لاله زار – ساختمان ۱۵۹ و با تصویب هیأت مدیره می توان محل آن را تغییر داد، که تغییر آن باید از طریق وزارت تعاون در روزنامه رسمی درج گردد.

تبصره- اتاق جهت حسن ایفای وظایف خود می تواند در داخل و خارج کشور اقدام به تأسیس دفتر و یا نمایندگی نموده و یا نمایندگی و یا وکالت خود را به سایر اتاق های تعاون و یا تعاونی ها بدهد یا از آن ها نمایندگی و یا وکالت بگیرد.

فصل دوم –  موضوع: وظایف و اختیارات اتاق

ماده ۴- موضوع، وظایف و اختیارات اتاق به شرح ذیل است:

۱-ایفای وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی سطح استان که عبارتست از:

الف) ایجاد هماهنگی و همکاری بین انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در سطح استان در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب) ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی معدنی و مانند آن به اتاق تعاون ایران جهت تقدیم به قوای سه گانه.

ج) همکاری با وزارت تعاون و سایر دستگاه های اجرائی و مراجع ذی ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوطه به اتاق.

د) ارتباط با اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و یا اتاق های تعاون سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و تصویب اتاق تعاون مرکزی.

ه) تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی استانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینار ها و کنفرانس های مربوط به اتاق در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.

و) کوشش در راه شناسایی بازار کالا های صادراتی سطح استان در خارج از کشور و تشویق و کمک به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز) تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در سطح استان در امور تولیدی در قالب تعاونی بالاخص تولید کالا های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

ح) تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء‌ از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ط)ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.

ی) صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق.

ک) کمک به تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و تشکیل سندیکا های تولیدی تعاونی در زمینه فعالیت های بازرگانی صنعتی معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوطه.

۲- ایجاد هماهنگی و ارتباط و همکاری بین اتاق های تعاون شهرستان های استان و ایفای وظایف و اختیارات آن ها در زمان عدم تشکیل و یا عدم فعالیت آن ها و یا تفویض اختیارات خود در هر مورد به آن ها.

۳- ایجاد هماهنگی و همکاری و کمک جهت گسترش سرمایه گذاری های مشترک و معاملات تعاونی ها.

۴- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های سطح استان به صورت کدخدامنشی و صلح ما بین اعضاء و اتحادیه و بین تعاونی ها و اتحادیه ها.

۵- ارائه خدمات مشاوره، کارشناسی،‌ انتشارات و سایر خدمات مورد نیاز تعاونی های عضو.

۶- برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز تعاونی های عضو، و یا همکاری و مشارکت با وزارت تعاون و دستگاه های ذی ربط در این جهت و ایجاد مراکز و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی.

۷- برقراری ارتباط و همکاری با صندوق تعاون جهت هماهنگی تعاونی ها با صندوق تعاون خصوصاً جهت اخذ ۴ درصد حق تعاون و آموزش و دریافت و پرداخت وام و تسهیلات.

۸-  انجام اموری که از طرف وزارت تعاون به اتاق محول می شود طبق آیین نامه.

۹- مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی استان

۱۰- ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

۱۱- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون استان و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی استان و تعاونیها

۱۲- کمک به توانمند سازی تعاونیها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی

۱۳- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها

۱۴- نمایندگی غیر دولتی بخش تعاونی استان و مجامع، شوراها و سازمان های داخلی

۱۵- انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیهای استان

۱۶- انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سطح استان

۱۷- انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون بهبود فضای کسب و کار در سطح استان

۱۸-سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات و تصویب نامه ها، بر عهده اتاق تعاون استان قرار می دهد.

۱۹-صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و کارت بازرگانی برای اعضای حقیقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط.

۲۰- مشارکت در تشکیل اتاق های تعاون شهرستانهای استان طبق آئین نامه تشکیل و فعالیت اتاق های تعاون استانها و شهرستانها مصوب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران

۲۱- انجام امور داوری در چارچوب ضوابط و مقررات آئین نامه داوری مصوب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران

تبصره ۱- اتاق می تواند ایفای برخی از وظایف و اختیارات اتاق های تعاون دیگر را که آن اتاق برای مدت معین برعهده اش می گذارد بپذیرد و یا ایفای برخی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معین یا مورد معین به آن ها تفویض نماید.

تبصره ۲- اتاق دارای شخصیت حقوقی و مستقل و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد.

( بند ۹ تا ۲۱ با تأیید در مجمع نمایندگان مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ با توجه به اصلاحات جدید قانون اقتصاد بخش تعاونی جمهوری اسلامی به این ماده اضافه گردید. )

فصل سوم –  ارکان اتاق

ماده ۵- ارکان اتاق عبارت است از:

۱-  مجمع نمایندگان

۲-  هیأت مدیره

۳-  هیأت بازرسی

ماده ۶- مجمع  نمایندگان اتاق تعاون استان با حضور رؤسای هیأت مدیره اتاق های تعاون شهرستان های استان و نمایندگان اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه های با حوزه عمل استانی که برای مدت سه سال معرفی می شوند تشکیل می گردد.

تبصره- تعداد آرای هر یک از اعضای مجمع نمایندگان متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه ها و اتاق های تعاون، توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.

ماده ۷- وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:

الف) بررسی پیشنهاد های مربوط به اساسنامه و آیین نامه های داخلی و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.

ب) تعیین هیأت مدیره.

ج) تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.

د) تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.

ه) رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش های هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.

و) رسیدگی به گزارش های هیأت بازرسی.

تبصره ۱- خدمات مجمع نمایندگان افتخاری و بلاعوض است ولی در صورتی که مجمع مأموریت و یا وظایف خاصی را برعهده برخی اعضاء قرار دهد می تواند تصویب نماید که هزینه آن از محل اعتبارات اتاق پرداخت گردد.

تبصره ۲- اتاق از دیدگاه قانون گزار، از شعب اتاق تعاون مرکزی محسوب می شود و اتاق تعاون مرکزی، مسئول هماهنگی بین اتاق های استان ها [بدون دخالت در امور داخلی آن ها] است، لذا اتاق موظف به همکاری و تبعیت خواهد بود [با حفظ استقلال خود] تصمیمات اتاق باید با تصمیمات اتاق تعاون مرکزی هماهنگ باشد.

ماده ۸- پس از تشکیل مجمع نمایندگان و تأیید اساسنامه و تعیین هیأت مدیره، بازرسان و دبیر، مدارک مربوط به وزارت تعاون ارسال می گردد، تا اساسنامه اتاق به تصویب نهائی وزیر تعاون رسیده و تأسیس اتاق در وزارت تعاون ثبت و آگهی تأسیس توسط نماینده وزیر تعاون در امور اتاق های تعاون برای درج به روزنامه رسمی اعلام و همچنین پروانه تأسیس اتاق اخذ شود.

تبصره- نظارت وزارت تعاون در کلیه امور اتاق مجزا است و مجمع نمایندگان، هیأت مدیره و هیأت بازرسی اتاق موظفند یک نسخه از کلیه تصمیمات و گزارشات خود را به نماینده وزیر تعاون در امور اتاق های تعاون ایفاد نمایند.

ماده ۹- مجمع نمایندگان حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی  بطور عادی تشکیل می شود  و علاوه  بر آن در هر موقع از سال می توان مجمع نمایندگان عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود.

ماده ۹ مکرر – هیأت رئیسه اتاق تعاون موظف است در صورت درخواست اشخاص زیر بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع نمایندگان اقدام نماید:

الف) درخواست اکثریت اعضای هیأت رئیسه

ب) درخواست هیأت بازرسی

ج) درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان

د) درخواست مجمع نمایندگان برای تشکیل مجمع دیگر با تعیین دستور جلسه

ماده ۱۰- دعوت مجمع نمایندگان حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و یا دعوت کتبی که برای کلیه اعضاء به نشانی اعلام شده پستی یا سایت آنها ارسال می شود صورت می پذیرد. سایر مقررات مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع نمایندگان طبق آئین نامه ای است که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران خواهد رسید.

تبصره ۱- جلسات مجمع نمایندگان در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء  رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم حصول نصاب لازم،جلسه نوبت دوم با حضور حداقل یک سوم از اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره ۲- جلسات مجمع نمایندگان توسط نماینده مقام دعوت کننده افتتاح و بلافاصله نسبت به انتخاب هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، نائب رئیس و منشی و دو نفر ناظر با رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه اقدام می شود.

تبصره ۳ – تصمیمات مجمع نمایندگان با رأی اکثریت اعضاء حاضر و برای انجام انتخابات با رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.

فصل چهارم –  هیأت مدیره اتاق

ماده ۱۱- اداره امور اتاق بر عهده هیأت مدیره ای متشکل از ۵ عضو اصلی از میان اعضای تعاونی ها خواهد بود که حتی الامکان از بین اعضاء تعاونی های کشاورزی و روستائی و عشایری و تولیدی و صنعتی و معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع به وسیله مجمع نمایندگان برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱- در ترکیب (۵) نفر اتاق تعاون استان، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی ، و چندمنظوره، خدماتی، تأمین نیازمشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت برای مدت سه سال با رأی مخفی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. حائزین اکثریت آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند.

تبصره ۲- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ممنوع است.

تبصره ۳- عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه فقط به نمایندگی از تعاونیهای مصرف، مسکن، و اعتبار کارمندی مجاز است.

ماده ۱۲- هیأت رئیسه اتاق باید در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، یک نائب رئیس، یک نفر منشی انتخاب نماید. ضمناً مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد. و به منظور هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر به     هیأت رئیسه پیشنهاد می نماید که پس از تصویب هیأت رئیسه، با ابلاغ کتبی رئیس منصوب و تحت نظر رئیس انجام وظیفه نماید. تعویض دبیر به پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره ۱-  کلیه مسئولیت ها، وظایف و اختیارتی که در قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها برای دبیر در نظر گرفته شده بود به رئیس اتاق منتقل می شود.

تبصره ۲- رئیس هیأت رئیسه می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره ۳- در صورت استعفاء ، فوت و یا ممنوعیت قانونی برای ادامه فعالیت هر یک از اعضاء هیأت رئیسه، یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای مدت باقی مانده در جلسات هیأت رئیسه شرکت می نماید.

 

ماده ۱۳- وظایف هیأت رئیسه عبارت است از:

الف) انتخاب رئیس اتاق تعاون و نائب رئیس و منشی از بین اعضاء هیأت رئیسه و تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادها و اسناد تعهدآور

ب) اجرای وظایف مقرر در اساسنامه ، آیین نامه ها و  تصمیمات مجمع نمایندگان و سایر قوانین و مقررات مربوط

ج) دعوت مجمع نمایندگان

د) تهیه آئین نامه های مورد نیاز، برنامه و بودجه و صورت های مالی سالانه و ارائه آن به مجمع نمایندگان برای تصویب .

و) تصویب ضوابط و مقررات اداری و پرسنلی به پیشنهاد رئیس اتاق

ه)تصویب فرد پیشنهادی رئیس اتاق برای سمت دبیری

ماده ۱۴- جلسات هیأت رئیسه بنا به دعوت رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و حداقل هر یک ماه یکبار با حضور دبیر در محل اتاق تشکیل می شود.

جلسات مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نتیجه مذاکرات و تصمیمات متخذه در دفتر صورتجلسات هیأت رئیسه ثبت و به امضای حاضرین در جلسه می رسد.

ماده ۱۵- حذف شد.

فصل پنجم –  هیأت بازرسی اتاق

ماده ۱۶- هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آن ها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر به وسیله وزارت تعاون تعیین می گردند و وظایف آن ها عبارت است از:

الف) نظارت و بازرسی مستمر به منظور رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق و قوانین و مقررات مربوط.

ب) رسیدگی به حساب ها،‌ دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.

ج) بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق و گزارش به مراجع ذی ربط.

د)ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت های اتاق و رعایت قوانین و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش های هیأت مدیره.

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۲- حق الزحمه اعضای هیأت بازرسی را مجمع نمایندگان تعیین می نمایند.

تبصره۳- در صورت فوت،استعفا و یا ممنوعیت قانونی بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای مدت باقی مانده جایگزین وی می شود.

ماده ۱۷- اعضاء هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق باید واجد شرایط مقرر در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب مورخ ۱۷/۲/۹۳ مجلس شورای اسلامی (ماده ۳۸ اصلاح شده قانون بخش تعاونی ) و حداقل دارای سه سال عضویت در هیأت مدیره، مدیرعاملی، هیأت رئیسه، دبیری و بازرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون باشند.

فصل ششم –   مقررات دیگر

ماده ۱۸- منابع مالی اتاق عبارتست از:

الف) دریافت حق عضویت از اعضاء (بر طبق آیین نامه داخلی اتاق).

ب) دریافت کمک های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.

ج)  دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهد.

ماده ۱۹- حذف شد.

ماده ۲۰- اتاق در راستای انجام وظایف خود حق هرگونه معامله و استخدام خرید خدمت و دریافت وام و تسهیلات از صندوق تعاون و بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری و یا پرداخت هرگونه وام به اعضا با رعایت آیین نامه های داخلی خود و طرح دعاوی و شکایات خود و اعضاء (به نمایندگی از آن ها) در مراجع صالحه و تعیین وکیل با حق توکیل و ارجاع امور به داوری و صلح دارد.

این اساسنامه در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ با توجه به اصلاحات جدید قانون اقتصاد بخش تعاونی جمهوری اسلامی به تأیید مجمع نمایندگان رسید که در صورت تصویب وزیر تعاون معتبر خواهد بود.