بی توجهی بخش بانکی و مالیاتی به مصوبات دولت، مشکلات بخش تعاون را دو چندان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

Post comment