نمایشگاهی اتاق تعاون ایران برگزار می کند:

برگزاری ۲ نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و آسانسور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالجاری