انعطاف و ماندگاری در تعاونی‌های زنان بیشتر است .

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

Post comment